facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Seminarium podsumowujące projekt Twing

26 września 2013 r. od godz. 10.00 do 14.00 w  małej auli Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie będzie się odbywać seminarium podsumowujące projekt Twing. W spotkaniu udział wezmą stypendyści programu, przedstawiciele firm oraz opiekunowie naukowi.

Program ramowy:

  • godz. 10.00–11.30  – podsumowanie projektu w liczbach, wystąpienia przedstawicieli firm: Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, Dynamax, SGL Carbon;
  • godz. 11.30–12.30 – przerwa na kawę, dla chętnych zwiedzanie SMCEBI;
  • godz. 12.30–14.00 – wystąpienia stypendystów.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.