facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Seminarium pn. „Bezpłatny transport zbiorowy w miastach: przyszłość czy populizm?”

Logo Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych

W piątek 14 września 2018 roku o godz. 10.00 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach (ul. Bankowa 11a, sala konferencyjna) rozpocznie się seminarium pn. „Bezpłatny transport zbiorowy w miastach: przyszłość czy populizm?”, którego celem jest dyskusja na tematy istotne dla rozwoju miast i gmin. Eksperci rozmawiać będą między innymi o tzw. zrównoważonej mobilności, zaletach i wadach bezpłatnej komunikacji miejskiej i wpływu cen usług miejskiego transportu zbiorowego na zachowania komunikacyjne. Wydarzenie otworzy dr hab. Robert Pyka, zastępca dyrektora Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych (OPMiM).

Seminarium jest częścią Akademii Samorządowej, czyli cyklu spotkań mających na celu propagowanie specjalistycznej wiedzy wspierającej działania samorządu terytorialnego oraz budowanie współpracy jego przedstawicieli z ekspertami reprezentującymi różne dziedziny nauki.

Spotkanie organizowane jest pod egidą koordynowanego przez Uniwersytet Śląski Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych, w ramach którego pracujący w zespołach badawczych naukowcy wykonują m.in. analizy sektorowe na potrzeby jednostek samorządu terytorialnego oraz świadczą usługi eksperckie.

Zgłoszenia udziału w seminarium należy przesyłać do 11 września drogą elektroniczą – e-mail: obserwatoriumMiasto@us.edu.pl.

Program wydarzenia (plik pdf, 584 kB)

Program wydarzenia dostępny również w wersji pdf do pobrania

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.