facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Seminarium otwarte dr Aleksandry Namysło poświęcone zagładzie Żydów

20 maja 2015 roku w sali Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach o godz. 11.30 odbędzie się otwarte seminarium poświęcone zagładzie Żydów w rejencji katowickiej, które poprowadzi dr Aleksandra Namysło z Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, autorka wielu publikacji, która przygotowuje do druku monografię poświęconą temu zagadnieniu. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się m.in.:

  • getta w Sosnowcu i Będzinie, ich terytorium, tranzytywność i specyfika w porównaniu z gettami w Warszawie czy Łodzi,
  • archiwa dotyczące zagłady na Śląsku i Zagłębiu,
  • sposób badania relacji ocalonych,
  • kwestie pozostałe do odkrycia z literatury dokumentu osobistego,
  • katowicka działalność wydawnicza Żydowskiej Komisji Historycznej.

 

Seminarium otworzy dziekan Wydziału Filologicznego ds. rozwoju i promocji prof. zw. dr hab. Marian Kisiel.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.