facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Seminarium nt. Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Śląskim

I ogólnouczelniane seminarium na temat Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Śląskim odbędzie się 22 października 2012 r. o godz. 13.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Spotkanie otworzy i poprowadzi prorektor ds. kształcenia i studentów prof. UŚ dr hab. Ryszard Koziołek.

Seminarium adresowane jest do wszystkich członków społeczności akademickiej UŚ zainteresowanych problematyką jakości kształcenia, a w szczególności do osób odpowiedzialnych za organizację dydaktyki i członków Wydziałowych i Kierunkowych Zespołów Zapewniania Jakości Kształcenia.

W programie przewidziane są informacje pełnomocnika rektora ds. systemu bolońskiego i Krajowych Ram Kwalifikacji prof. UŚ dr hab. Aldony Skudrzyk i pełnomocnika rektora ds. jakości kształcenia w Uniwersytecie Śląskim dr. hab. Alfreda Czogały na temat stanu wdrożenia Krajowych Ram Kwalifikacji i Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia z perspektywy działań w bieżącym roku akademickim. W programie seminarium zaplanowano również otwartą dyskusję na temat wdrażania KRK i SZJK w Uniwersytecie Śląskim.

Z przyczyn organizacyjnych osoby zainteresowane uczestnictwem w seminarium proszone są o zgłoszenie udziału w Biurze ds. Jakości Kształcenia: przemyslaw.grzonka@us.edu.pl, do 19 października 2012 r. Drogą elektroniczną można przesyłać także propozycje spraw do poruszenia w trakcie seminarium i podczas dyskusji.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.