facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Seminarium nt. „Co zostało z Niziurskiego?”

Wydział Filologiczny UŚ w Katowicach

15 maja 2019 roku w sali Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się seminarium naukowe nt. „Co zostało z Niziurskiego?”, które zostało objęte patronatem polskiej sekcji IBBY.

Proza Edmunda Niziurskiego zostawiła trwały ślad w literaturze młodzieżowej, wpływając na młodych odbiorców. Niziurski sprawił, że nawet ponury PRL-owski świat miał do zaoferowania mnóstwo niesamowitych przygód. Razem z wykreowanymi przez niego bohaterami czytelnik odkrywał niesamowite wydarzenia. Jednakże uznanie dla każdego pisarza ma to do siebie, że trwa tak długo, jak długo pamięta się o jego dziełach. Edmund Niziurski, tworzący od połowy lat 50. aż do połowy lat 90. XX wieku, może okazać się prozaikiem nieprzystającym do dzisiejszych czasów. Stąd też znak zapytania zawarty w tytule seminarium. Spotkanie będzie okazją do ponownego (prze)czytania często zapomnianych już tekstów Niziurskiego.

Seminarium adresowane jest zarówno do pracowników naukowych, doktorantów, jak i studentów. Organizatorami wydarzenia są Zakład Teorii Literatury Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Komisja Historycznoliteracka PAN – Oddział w Katowicach.

Program konferencji (pdf,  184 kB)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.