facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Seminarium naukowe z okazji jubileuszu 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. Jerzego Zioły

26 czerwca 2014 r. o godz. 10.00 w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie rozpocznie się seminarium naukowe z okazji jubileuszu 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Jerzego Zioły.

W programie seminarium znajdą się m.in. wystąpienia:


Podczas seminarium odbędzie się również występ artystyczny.

W wydarzeniu udział weźmie prorektor ds. finansów i rozwoju prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.