facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Seminarium naukowe pt. „Kanon Zagłady”

6 listopada 2014 r. o godz. 10.00 w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach (plac Sejmu Śląskiego 1, V piętro) odbędzie się seminarium naukowe pt. „Kanon Zagłady”. Spotkanie poświęcone będzie zredagowanej przez Sławomira Buryłę, Dorotę Krawczyńską i Jacka Leociaka książce „Literatura polska wobec Zagłady (1939–1968)”, metodologiom i teoriom pisania o Holokauście, a także zagładowemu kanonowi literackiemu. Wśród poruszanych problemów znajdą się między innymi następujące kwestie:

  • czy kiedykolwiek taki kanon istniał i co go sankcjonowało (sankcjonuje),
  • czy dotyczy on tylko szkoły (podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej), czy także uniwersytetu,
  • jakie tytuły książek się w nim mieszczą, a jakie zmieścić się powinny (bądź nie powinny),
  • czy kanon tę literaturę ogranicza, a może rozgranicza bądź wręcz rozwija.
     

W spotkaniu udział wezmą: dr Dorota Krawczyńska (Instytut Badań Literackich w Warszawie), prof. zw. dr hab. Marian Kisiel (Uniwersytet Śląski), prof. zw. dr hab. Krzysztof Kłosiński (Uniwersytet Śląski), dr hab. Maciej Tramer (Uniwersytet Śląski), dr hab. prof. UŚ Krzysztof Uniłowski (Uniwersytet Śląski), dr Piotr Weiser (Uniwersytet Jagielloński), dr Paweł Wolski (Uniwersytet Szczeciński), dr Piotr Krupiński (Uniwersytet Szczeciński) oraz dr hab. Marta Tomczok (Uniwersytet Śląski). 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.