facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Seminarium naukowe "Patologie w środowisku wiejskim w świetle badań empirycznych"

Zakład Patologii Społecznej i Resocjalizacji Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ zaprasza na seminarium poświęcone patologii społecznej w środowisku wiejskim (badania empiryczne), które odbędzie się w sali Rady Wydziału (I piętro) na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UŚ w dniu 20 listopada 2008.

Program seminarium naukowego word

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.