facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Seminarium naukowe „Nowe Prawo zamówień publicznych…”

Logo Wydziału Prawa i Administracji UŚ

W poniedziałek 18 kwietnia 2016 roku o godz. 14.00 w sali Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego rozpocznie się seminarium naukowe pt. „Nowe Prawo zamówień publicznych. Krok w kierunku rozwoju czy kolejna stracona szansa?”. Spotkanie organizowane jest w związku z upływającym 18 kwietnia 2016 roku okresem implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych.

W ramach seminarium omówione zostaną takie zagadnienia, jak: geneza zmian ustawy Prawo zamówień publicznych, zamówienia in house, partnerstwo innowacyjne, rozwiązania dotyczące sytuacji małych i średnich przedsiębiorców, elektronizacja zamówień publicznych, wykluczenie wykonawców, modyfikacja umów. Referaty wygłoszą:

 

Spotkanie organizowane jest przez Katedrę Publicznego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Śląskiego. Zgłoszenia udziału w seminarium należy przesyłać na adres e-mail: michal.kania@us.edu.pl

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.