facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Seminarium naukowe na temat mediacji w konfliktach zbiorowych

CINiBA

W poniedziałek 23 kwietnia 2018 r. o godz. 11.30 w sali seminaryjnej w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach (ul. Bankowa 11a, poziom 2) rozpocznie się seminarium naukowe pt. „Trzy dekady mediacji w konfliktach zbiorowych w Polsce. Konstruktywna interwencja czy obligatoryjna uciążliwość?”, będące podsumowaniem międzynarodowego projektu pt. „New European Industrial Relations (NEIRE) – Mediation system effectiveness for collective organizational conflicts: A comparative study in Europe”.

Liderem i międzynarodowym koordynatorem trzeciej edycji projektu NEIRE jest Katholieke Universiteit Leuven (Belgia), a jego wykonawcami w Polsce byli prof. zw. dr hab. Barbara Kożusznik (kierownik) oraz dr Małgorzata Chrupała-Pniak i mgr Michał Brol – pracownicy Zakładu Psychologii Pracy i Organizacji Uniwersytetu Śląskiego.

Patronat nad wydarzeniem objęło Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji (PSPO). Formularz rejestracyjny dla osób zainteresowanych udziałem w spotkaniu dostępny jest pod adresem: https://goo.gl/forms/3SZuGWG2K5doQ1rv2.

Program seminarium (pdf, 320,93 kB)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.