facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Seminarium na temat Krajowych Ram Kwalifikacyjnych

18 października 2010 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 11) odbędzie się seminarium szkoleniowo-dyskusyjne pt. „Krajowe Ramy Kwalifikacji. Budowa programów studiów na bazie efektów kształcenia”.

W wydarzeniu udział weźmie prorektor ds. kształcenia prof. UŚ dr hab. Czesław Martysz.

Celem spotkania jest zapoznanie pracowników szkół wyższych z nowymi zasadami przygotowywania programów studiów, w kontekście projektu zmiany ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”. Projekt ten zapowiada wprowadzenie Krajowych Ram Kwalifikacji – nowego narzędzia organizacji kształcenia, dzięki któremu uczelnie mogą uzyskać znaczną autonomię w sferze dydaktyki, poprzez samodzielne budowanie programów kształcenia z zachowaniem metody właściwej dla ram kwalifikacji.

Seminarium przeznaczone jest dla osób, które będą brały udział w przygotowaniu programów studiów według nowych zasad oraz osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia.

Do uczestnictwa w seminarium zachęcają: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz prorektor ds. kształcenia prof. UŚ dr hab. Czesław Martysz.

Program seminarium

Zaproszenie

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.