facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Seminarium na temat Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Śląskim

10 czerwca 2015 r. o godz. 10.00 w auli nr 1 na Wydziale Prawa i Administracji odbędzie się VI ogólnouczelniane seminarium na temat Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Śląskim. Seminarium adresowane jest do wszystkich członków społeczności akademickiej UŚ zainteresowanych problematyką jakości kształcenia w uczelni, a w szczególności do osób odpowiedzialnych za organizację dydaktyki oraz członków Wydziałowych i Kierunkowych Zespołów Zapewniania Jakości Kształcenia.

Wśród poruszanych tematów znajdą się m.in.:

  • „Nowe kryteria oceny programowej i instytucjonalnej Polskiej Komisji Akredytacyjnej” (wprowadzone w nowym Statucie PKA z dn. 23 lutego 2015 r.);
  • „Planowane zmiany w Systemie Zapewniania Jakości Kształcenia”;
  • „Prezentacja systemu elektronicznych sylabusów oraz internetowego informatora Karty kierunku”;
  • „Prezentacja koncepcji wdrożenia systemu antyplagiatowego oraz informacje nt. elektronicznego Archiwum Prac Dyplomowych”;
  • „Nowe propozycje działań w zakresie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym” – prezentacja Biura Współpracy z Gospodarką oraz Biura Karier.


W programie zaplanowano również czas na dyskusję.

Seminarium otworzy i poprowadzi prorektor ds. kształcenia i studentów dr. hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek. W spotkaniu wezmą również udział m.in. pełnomocnik rektora ds. jakości kształcenia dr hab. Alfred Czogała, dyrektor Centrum ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką mgr Dariusz Laska oraz kierownik Biura Karier mgr Agnieszka Dunaj.

Z przyczyn organizacyjnych osoby zainteresowane uczestnictwem w seminarium proszone są o potwierdzenie obecności drogą elektroniczną na adres e-mail: przemyslaw.grzonka@us.edu.pl do 8 czerwca 2015 roku.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.