facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Seminarium - „Mikroewolucjonizm a makroewolucjonizm. O granicach redukcjonizmu w ewolucjonizmie”

Towarzystwo Metafizyczne im. A.N. Whiteheada Sekcja Filozofii Przyrody oraz Wyższe Seminarium Duchowne Braci Mniejszych zapraszają do udziału w seminarium pt.: „Mikroewolucjonizm a makroewolucjonizm. O granicach redukcjonizmu w ewolucjonizmie”, które odbędzie się 5 marca (w piątek) o godzinie 17:00. Będzie to czwarte spotkanie z cyklu pn.: „Filozoficzne podstawy paradygmatu ewolucyjnego”.

Na spotkaniu dyskutowane będą tezy książki autorstwa J.S. Goulda pt. „Niewczesny pogrzeb Darwina”. Seminarium poprowadzą: dr Marek Kaczmarzyk, o. dr Kleofas Gródek OFM, dr Bogdan Ogrodnik. Seminarium będzie miało miejsce na terenie Klasztoru Franciszkańskiego w Katowicach-Panewnikach. Uczestnicy proszeni są o zebranie się przy wejściu do Franciszkańskiego Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego. Seminaria są otwarte i nie jest wymagane wcześniejsze zgłaszanie uczestnictwa.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.