facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Seminarium kadry zarządzającej Śląskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego

We wtorek 12 kwietnia 2016 roku w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych odbędzie się seminarium kierowane do kadry zarządzającej Śląskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego. Organizatorem wydarzenia jest Instytut Nauk o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego oraz Komenda Śląskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego.

Zakres tematyczny seminarium obejmować będzie zagadnienia informatyczno-finansowo-administracyjne. Udział w spotkaniu zapowiedziało ponad 100 uczestników, w tym: komendanci hufców, skarbnicy, przewodniczący komisji rewizyjnej oraz osoby odpowiedzialne za kontakt z mediami i administratorzy stron internetowych hufców.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.