facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Seminarium interdyscyplinarne z cyklu „Problem granic poznania w filozofii i nauce”

8 maja 2013 r. o godz. 15.30 w sali sympozjalnej III na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 11) odbędzie się seminarium interdyscyplinarne Instytutu Filozofii i Instytutu Fizyki dotyczące granic poznania. Wykład pt. „Anagramy Ferdynanda de Saussure'a – transgresje lektury” wygłosi prof. dr hab. Adam Dziadek z Zakładu Poetyki Historycznej i Sztuki Interpretacji Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej UŚ. Po wykładzie odbędzie się dyskusja.

Streszczenie

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.