facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Seminarium interdyscyplinarne z cyklu „Problem granic poznania w filozofii i nauce”

20 marca 2013 r. o godz. 15.30 w sali sympozjalnej III na Wydziale Nauk Społecznych UŚ odbędzie się pierwsze spotkanie 9. edycji cyklu „Problem granic poznania w filozofii i nauce”. Wykład zatytułowany „Granice poznania w filozofii umysłu. Świadomość a luka poznawcza” wygłosi ks. prof. dr hab. Józef Bremer z Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie. Po zakończeniu wykładu zaplanowano dyskusję.

Organizatorami wydarzenia są Instytut Filozofii oraz Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego.

O seminarium
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.