facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Seminarium „Informacyjne narzędzia wspierania procesu nauczania”

16 października 2013 r. od godz.14.30 do 17.30 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej będzie się odbywać spotkanie pt. „Informacyjne narzędzia wspomagające proces nauczania”. Organizatorzy – CINiBA oraz Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach – zachęcają nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych do udziału w bezpłatnym seminarium.

Program seminarium „Informacyjne narzędzia wspierania procesu nauczania”

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.