facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Seminarium inaugurujące studia podyplomowe Społeczeństwo prosumenckie – prosumencka energetyka

29 września 2015 roku od godz. 14.00 do 18.00 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (sala konferencyjna, poziom 0) odbędzie się seminarium inaugurujące studia podyplomowe Społeczeństwo prosumenckie – prosumencka energetyka, realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków funduszy norweskich i krajowych w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego – Rozwój Polskich Uczelni.

Celem przedsięwzięcia łączącego nauki humanistyczne, przyrodnicze i techniczne jest wykształcenie specjalistów w zakresie wieloaspektowego ujęcia energetyki prosumenckiej, w tym m.in. zrównoważonego gospodarowania energią, wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, komunikacji społecznej, zagrożeń dla środowiska i klimatu.

Chęć udziału w spotkaniu należy potwierdzić drogą elektroniczną – e-mail: pawel.szulc@us.edu.pl.

Patronat nad seminarium objęła Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Polskiej Akademii Nauk o/Katowice.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.pros.us.edu.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.