facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Seminarium - "Filozoficzne podstawy dialogu"

Towarzystwo Metafizyczne im. A.N. Whiteheada Sekcja Dialogu Międzyreligijnego oraz Seminarium Duchowne Braci Mniejszych w Katowicach-Panewnikach zapraszają do wzięcia udziału w spotkaniu filozoficznym pt.: „Filozoficzne podstawy dialogu” które odbędzie się 15 stycznia (w piątek) o godzinie 17:00.

Będzie to trzecie spotkanie w tegorocznym cyklu pn. „Wielkie postacie dialogu międzyreligijnego”. Gościem seminarium będzie prof. Krzysztof Wieczorek (Instytut Filozofii, Uniwersytet Śląski), który wprowadzi uczestników w temat „Filozoficzne podstawy dialogu”. Dwudziestowieczny nurt filozofii dialogu (m.in. M. Buber, F. Rozenzweig, E. Levinas) dostarczył mocnych podstaw dla podjęcia zbliżenia między wielkimi religiami. W drugiej części seminarium podejmiemy dyskusję nad tytułowym zagadnieniem w kontekście dialogu międzyreligijnego.

Seminarium będzie miało miejsce na terenie Klasztoru Franciszkańskiego w Katowicach-Panewnikach. Uczestnicy chcący wziąć udział w organizowanym na terenie Klasztoru spotkaniu po raz pierwszy proszeni są o zebranie się przy wejściu do Franciszkańskiego Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego. Seminaria są otwarte i nie jest wymagane wcześniejsze zgłaszanie uczestnictwa. Spotkania prowadzą: o. dr Kleofas Gródek OFM, dr Bogdan Ogrodnik.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.