facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Seminarium - "Filozoficzne i biologiczne pojęcie gatunku"

Towarzystwo Metafizyczne im. A.N. Whiteheada Sekcja Filozofii Przyrody oraz Wyższe Seminarium Duchowne Braci Mniejszych zapraszają do udziału w seminarium pt.: "Filozoficzne i biologiczne pojęcie gatunku", które odbędzie się 27 listopada (w piątek) o godzinie 17:00. Będzie to drugie spotkanie z cyklu pn.: "Filozoficzne podstawy paradygmatu ewolucyjnego". Propozycja tekstu, który będzie mógł stanowić podstawę dyskusji : http://plato.stanford.edu/entries/species/

Seminarium poprowadzą: dr Bogdan Ogrodnik, o. dr Kleofas Gródek OFM. Seminarium będzie miało miejsce na terenie Klasztoru Franciszkańskiego w Katowicach-Panewnikach. Uczestnicy proszeni są o zebranie się przy wejściu do Franciszkańskiego Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego. Seminaria są otwarte i nie jest wymagane wcześniejsze zgłaszanie uczestnictwa.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.