facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Seminarium „Energetyka Prosumencka”

21 marca 2013 r. o godz. 15.00 na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 9) odbędzie się seminarium „Energetyka Prosumencka” organizowane przez Uniwersytet Śląski oraz Klaster 3x20. Spotkanie poprowadzi dr Edyta Sierka, prodziekan ds. współpracy  z otoczeniem i promocji Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska. Podczas wydarzenia zostaną poruszone tematy związane m.in. z trendami i różnorodnym spojrzeniem na współczesną energetykę.

W wydarzeniu uczestniczyć będzie prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny.

Seminarium skierowane jest do studentów oraz pracowników Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Zaproszenie

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.