facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Seminarium eksperckie pt. „Okrągły stół na temat zrównoważonych zamówień publicznych”

Fundacja CentrumCSR.PL, Fundacja im. Friedricha Eberta i Uniwersytet Śląski organizują seminarium eksperckie pt. „Okrągły stół na temat zrównoważonych zamówień publicznych”. Spotkanie, które odbędzie się 8 września 2015 r. o godz. 10.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 12, stanowi forum debaty pomiędzy zamawiającymi, wykonawcami, związkami zawodowymi i organizacjami społecznymi. Celem spotkania jest wypracowanie wspólnego stanowiska określającego możliwe rozwiązania sprzyjające zwiększeniu skali stosowania zrównoważonych zamówień publicznych w praktyce działania instytucji publicznych w Polsce.

Seminarium poprzedzi briefing prasowy, który odbędzie się 8 września o godz. 9.30 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12). W spotkaniu z mediami wezmą udział: Tadeusz Joniewicz z Fundacji CentrumCSR.PL, Anna Wandzel – dyrektor Oddziału Śląskiego PFRON, Agnieszka Maj – p.o. zastępcy kanclerza ds. inwestycji i zarządzania logistycznego UŚ.

Stosowanie zrównoważonych zamówień publicznych (ZZP) polegających na uwzględnianiu aspektów społecznych i środowiskowych w zamówieniach publicznych niesie liczne korzyści, zarówno lokalnym społecznościom, jak i środowisku naturalnemu. Niestety wciąż są one stosowane w zbyt małym stopniu. Przedstawiciele zamawiających wskazują na liczne problemy związane z ich stosowaniem. Planowany „Okrągły stół” pozwoli na przyjrzenie się wzajemnym obawom i powodom braku stosowania klauzul społecznych i aspektów środowiskowych w zamówieniach publicznych. Podczas spotkania przedstawione zostaną wyniki pierwszego etapu monitoringu stosowania ZZP, realizowanego przez Fundację CentrumCSR.PL w ramach projektu „Wzmocnienie monitoringu zrównoważonych zamówień publicznych w Polsce”.

Omawiane będą następujące zagadnienia:

  • istniejące bariery w stosowaniu zamówień społecznie odpowiedzialnych i możliwości ich niwelowania;
  • klauzule społeczne – utrudnienie czy szansa dla wykonawców?
  • rola organizacji społecznych we wpływaniu na zwiększenie skali stosowania zrównoważonych zamówień w katowickich instytucjach publicznych.
     

W seminarium udział wezmą przedstawiciele: Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Fundacji Centrum CSR w Warszawie, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” oraz eksperci Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej.

Uczestnikami spotkania będą również przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego: Agnieszka Maj – p.o. zastępcy kanclerza ds. inwestycji i zarządzania logistycznego oraz Łukasz Motyka – kierownik Działu Zamówień Publicznych.

Seminarium objęte jest honorowym patronatem JM Rektora UŚ prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia.

Logo fundacji Centrum CSR oraz Fundacji im. Friedricha EbertaLogotyp Uniwersytetu Śląskiego

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.