facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Seminarium eksperckie pt. „Finansowanie uczelni a konkurencyjność szkolnictwa wyższego”

11 lipca 2013 r. o godz. 11.00 w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbędzie się seminarium eksperckie dotyczące nauki i szkolnictwa wyższego. W spotkaniu udział weźmie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. Seminarium pt. „Finansowanie uczelni a konkurencyjność szkolnictwa wyższego” organizowane jest przez Kancelarię Prezydenta RP. 

Podczas spotkania eksperci omówią m.in. kwestie: odpowiedzialności uczelni przed podatnikiem i klientem, powiązania algorytmu finansowania uczelni z jakością oraz możliwości wprowadzenia częściowej odpłatności za studia połączonej z powszechnym kredytem studenckim. Uczestnicy wypracują również odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Jak zmienić algorytm finansowania, aby promował jakość w dydaktyce i polskiej nauce?
 2. W jakim kierunku należy zmieniać system finansowania uczelni?
 3. Jakie zmiany w systemie finansowania zmotywują uczelnie do:
 • zwiększenia efektywności usług kształcenia, kształtowania i prowadzenia badań?
 • specjalizacji w podziale na uniwersytety badawcze i uczelnie dydaktyczne?

W seminarium wezmą udział przedstawiciele uczelni publicznych i prywatnych, nauki oraz biznesu. Do wygłoszenia wprowadzających wystąpień zaproszeni zostali:

 • prof. dr hab. Marek Ratajczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • Piotr Voelkel, współzałożyciel Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej,
 • dr Dominik Antonowicz z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 • dr Jerzy Thieme z Uczelni Łazarskiego,
 • Paweł Dobrowolski, prezes zarządu Forum Obywatelskiego Rozwoju,
 • dr Tomasz Geodecki z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 


 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.