facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Seminarium „Dziś i jutro doświadczeń na zwierzętach”

11 czerwca 2015 r. o godz. 10.30 w auli nr 3 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 11b) odbędzie się ogólnopolskie seminarium naukowe pt. „Dziś i jutro doświadczeń na zwierzętach”.

Uchwalenie nowej ustawy wdrażającej aktualnie obowiązującą dyrektywę zamyka długi etap dyskusji nad właściwym sposobem regulacji  wykorzystywania zwierząt do celów nauki i edukacji. Skłania jednocześnie do refleksji nad tym, co rzeczywiście udało się osiągnąć, jakie wady i zalety cechują ukształtowaną w ten sposób sytuację oraz na ile stan obecny można uznać za docelowy, na ile zaś za jedynie kolejny, tymczasowy etap ewolucji standardów prawnych dotyczących używania zwierząt do celów doświadczalnych. Celem seminarium jest próba postawienia tego rodzaju pytań i zidentyfikowania tych aspektów eksperymentowania na zwierzętach, które w obecnej sytuacji uznać można za najważniejsze. W ramach spotkania zaplanowano dyskusję nad etycznymi, prawnymi i naukowymi uwarunkowaniami wykorzystywania zwierząt w nauce zarówno na gruncie obecnie przyjętego modelu, jak i perspektyw jego dalszego rozwoju.

Wydarzenie organizowane jest przez Katedrę Teorii i Filozofii Prawa UŚ i Koło Naukowe Praw Zwierząt.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.facebook.com.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.