facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Seminarium - "Czy pojęcie gatunku jest jeszcze potrzebne w biologii?"

Towarzystwo Metafizyczne im. A.N. Whiteheada Sekcja Filozofii Przyrody oraz Wyższe Seminarium Duchowne Braci Mniejszych zapraszają do udziału w seminarium pt.:"Czy pojęcie gatunku jest jeszcze potrzebne w biologii?", które odbędzie się 18 grudnia (w piątek) o godzinie 17:00. Będzie to trzecie spotkanie z cyklu pn.: "Filozoficzne podstawy paradygmatu ewolucyjnego". Prowokacyjne tytułowe pytanie stawiane jest obecnie w kontekście szerokich badań nad ewolucją biologiczną prowadzonych przez genetyków, ekologów itd. W dyskusji biorą także udział filozofowie, dla których pojęcie hierarchii gatunkowo-rodzajowej bytów bardzo długo było istotną charakterystyką rzeczywistości. Na ile jest to jeszcze adekwatny sposób opisu świata? Propozycja tekstu, który będzie mógł stanowić podstawę dyskusji : http://plato.stanford.edu/entries/species/

Seminarium poprowadzą: dr Marek Kaczmarzyk, o. dr Kleofas Gródek OFM, dr Bogdan Ogrodnik. Seminarium będzie miało miejsce na terenie Klasztoru Franciszkańskiego w Katowicach-Panewnikach. Uczestnicy proszeni są o zebranie się przy wejściu do Franciszkańskiego Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego. Seminaria są otwarte i nie jest wymagane wcześniejsze zgłaszanie uczestnictwa.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.