facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Seminarium bolońskie dla prorektorów ds. kształcenia

20 czerwca 2013 r. o godz. 10.30 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 12) odbędzie się seminarium bolońskie dla prorektorów ds. kształcenia pt. „Uczelnie wobec wyzwań wdrażania KRK i uczenia się przez całe życie”. W otwarciu uczestniczyć będzie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. W seminarium udział weźmie prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek.

Seminarium podzielone zostało na trzy sesje:

  1. „Uczenie się przez całe życie w strategii uczelni – nowe szanse i wyzwania dla polskich szkół wyższych”;
  2. „Krajowe Ramy Kwalifikacji – zmiana sposobu kształcenia”;
  3. „Benchmarking procesów wdrażania KRK w polskich uczelniach”.

Wydarzenie organizowane jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Udział w seminarium możliwy jest po otrzymaniu zaproszenia i rejestracji poprzez stronę: http://ekspercibolonscy.org.pl/harmonogram-spotkan.
 

Progam

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.