facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Seminarium Akademickiego Centrum Sukcesu

Wykładowca prowadzący prelekcję

„Kwestia europejska we francuskim życiu politycznym” to temat pierwszego spotkania organizowanego przez Akademickie Centrum Sukcesu (AkCeS) w ramach seminarium w roku akademickim 2017/2018. Spotkanie rozpocznie się 20 listopada 2017 roku o godz. 14.20 na Wydziale Nauk Społecznych (Katowice, ul. Bankowa 11, sala 312).

AkCeS to jednostka podlegająca Instytutowi Socjologii Uniwersytetu Śląskiego, stworzona z myślą o osobach, które chcą poszerzać swoją wiedzę i zdobywać nowe kwalifikacje, a przyszłość zawodową wiążą z karierą na poziomie europejskim w administracji, biznesie lub w świecie nauki. Centrum powstało z inicjatywy francuskiej Agencji Uniwersyteckiej ds. Frankofonii (AUF) i stanowi część europejskiej sieci Centre de réussite universitaire (CRU). 

Plakat informujący o seminarium organizowanym przez AkCeS

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.