facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Seminarium Akademickiego Centrum Sukcesu

Wykładowca prowadzący prelekcję

„Kwestia europejska we francuskim życiu politycznym” to temat pierwszego spotkania organizowanego przez Akademickie Centrum Sukcesu (AkCeS) w ramach seminarium w roku akademickim 2017/2018. Spotkanie rozpocznie się 20 listopada 2017 roku o godz. 14.20 na Wydziale Nauk Społecznych (Katowice, ul. Bankowa 11, sala 312).

AkCeS to jednostka podlegająca Instytutowi Socjologii Uniwersytetu Śląskiego, stworzona z myślą o osobach, które chcą poszerzać swoją wiedzę i zdobywać nowe kwalifikacje, a przyszłość zawodową wiążą z karierą na poziomie europejskim w administracji, biznesie lub w świecie nauki. Centrum powstało z inicjatywy francuskiej Agencji Uniwersyteckiej ds. Frankofonii (AUF) i stanowi część europejskiej sieci Centre de réussite universitaire (CRU). 

Plakat informujący o seminarium organizowanym przez AkCeS

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.