facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

„Ścieżki kariery…” – debata NKN Forum na Uniwersytecie Śląskim

Logo NKN Forum

W lipcu na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach zorganizowana zostanie debata NKN Forum – „Ścieżki kariery – rozwój kadr szkolnictwa wyższego i nauki”. Będzie to czwarte z cyklu ogólnopolskich spotkań środowiskowych, zainicjowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, stanowiących platformę dialogu oraz wymiany doświadczeń w zakresie najważniejszych aspektów i możliwych rozwiązań dotyczących wdrażania nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Debata, poświęcona zagadnieniom związanym z rozwojem kadry akademickiej, odbędzie się w poniedziałek 1 lipca 2019 roku w budynku Wydziału Teologicznego UŚ (Katowice, ul. Jordana 18). Spotkanie przedstawicieli środowiska akademickiego stanowić będzie okazję do omówienia kluczowych kwestii związanych z kształtowaniem ścieżek kariery i rozwojem kadry akademickiej, wymiany poglądów na ten temat, a także wspólnego wypracowania wniosków i wskazania kwestii, które powinny być przedmiotem dalszych refleksji i działań. Od potencjału naukowego i dydaktycznego kadry szkół wyższych zależy bowiem jakość badań i kształcenia.

Wydarzenie otworzą wystąpienia: dr. Jarosława Gowina – wiceprezesa Rady Ministrów, ministra nauki i szkolnictwa wyższego, JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka oraz prof. dr. hab. Jarosława Górniaka – przewodniczącego Rady Narodowego Kongresu Nauki (2016–2018).

Program debaty  (pdf, 350 kB)

Rejestracja uczestników:
do udziału w NKN Forum uczelnie zgłaszają swoich reprezentantów. Za pośrednictwem formularza online każda szkoła wyższa może zarejestrować od jednego do czterech przedstawicieli. Potrzebę rejestracji większej liczby osób należy zgłaszać drogą elektroniczną – adres e-mail: nknforum@us.edu.pl lub telefonicznie: 32 359 20 41. Informacje logistyczne oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej: nkn-forum.us.edu.pl. Rejestracja trwa do 27 czerwca 2019 roku do godz. 9.00.

Wydarzenie zostało objęte patronatem medialnym przez portal Nauka w Polsce – PAP oraz ogólnopolski miesięcznik „Forum Akademickie”.

Aktualizacja: 24.06.2019 r.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.