facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Satelitarny panel dyskusyjny „Top 500 Innovators…”

17 stycznia 2012 r. o godz. 10.30 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego rozpocznie się panel dyskusyjny związany z inauguracją drugiej edycji projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Top 500 Innovators Science – Management – Commercialization”. W wydarzeniu uczestniczyć będzie prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Podczas spotkania na żywo transmitowany będzie panel organizowany w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, gdzie wystąpią beneficjenci pierwszej edycji programu. Uczestnicy katowickiego panelu, dzięki łączu satelitarnemu, będą mogli aktywnie uczestniczyć w dyskusji. Do udziału w wydarzeniu organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych.

„Top 500 Innovators Science – Management – Commercialization” to program stażowo-szkoleniowy dla pracowników naukowo-badawczych jednostek naukowych, pracowników centrów transferu technologii oraz menadżerów innowacyjności.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.