facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Samorząd Studencki zaprasza do współpracy

15 października 2009 r. (czwartek) o godzinie 17.00 w auli im. K. Lepszego w rektoracie (ul. Bankowa 12) Samorząd Studencki organizuje spotkanie z studentami, którzy chcieliby podjąć działalność samorządową.

Zainteresowani mogą podjąć współpracę z Komisjami:
Dydaktyczną, Prawną, Kultury i Kontaktów Międzyuczelnianych, Współpracy z Zagranicą, Promocji, Socjalno-Ekonomiczną.

Więcej informacji o możliwościach działania w Komisjach:

Komisja Dydaktyczna

Komisja Dydaktyczna w aktywny sposób uczestniczy w opracowywaniu przez organy Uczelni Planu, Regulaminu oraz Harmonogramu Studiów na naszym Uniwersytecie. Dodatkowo bierze udział w pracach Komisji Rekrutacyjnej UŚ, a także opiniuje projekty dotyczące zmian programu nauczania. Do zadań Komisji Dydaktycznej należy także koordynowanie funkcjonowania Kół Naukowych na działalność, których wraz z Komisją Socjalno-Ekonomiczną, przygotowuje projekt podziału środków finansowych.

Najbardziej widocznym efektem pracy Komisji jest organizowany corocznie FESTIWAL NAUKI - impreza łącząca: promocję działalności naukowej UŚ, konferencje, seminaria oraz dni otwarte Uniwersytetu. W tym roku Festiwal odbędzie się w dniach 20-24 kwietnia. Największą częścią Festiwalu jest Jarmark Wiedzy, czyli targi wszystkich organizacji działających w UŚ, promocja wydziałów, koncerty i występy studenckich zespołów artystycznych.

Jeżeli chcesz uczestniczyć w największych przedsięwzięciach realizowanych w Uniwersytecie skontaktuj się z nami! Jeżeli chcesz zdobyć umiejętności z zakresu współpracy z mediami, pracy w grupie, zarządzania projektem lub po prostu chcesz pomóc - napisz do nas! Czekamy właśnie na Ciebie!

Kontakt: Dariusz Laska, e-mail: dlaska@us.edu.pl

Komisja Kultury i Kontaktów Międzyuczelnianych.

Wybierając tą Komisję, masz okazję włączyć się w organizację tworzonych przez Porozumienie Samorządów Uczelni Śląskich Juwenaliów Śląskich, które są jednym z największych wydarzeń kulturalnych w regionie i co roku przyciągają kilkadziesiąt tysięcy uczestników. Członkowie Komisji pracują również przy mniejszych projektach Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego UŚ: Otrzęsinach oraz Festiwalu Amatorskich Zespołów Artystycznych.

Komisja Kultury i Kontaktów Międzyuczelnianych wspiera również inicjatywy naszych studentów – współorganizuje m.in. wernisaże, slamy poetyckie oraz współpracuje ze Studenckim Studiem Radiowym „Egida” oraz Studenckim Nieperiodykiem Kulturalnym „re: presja”.

Kontakt: Mikołaj Makowski e-mail: mmakowsk@us.edu.pl

Komisja ds. Współpracy z Zagranicą

Komisja ds. Współpracy z Zagranicą zajmuje się popularyzowaniem wśród studentów stypendiów, wolontariatów oraz praktyk zagranicznych, w których mogą uczestniczyć. Współpracuje z Zespołem Programów Międzynarodowych oraz Działem Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Śląskiego. Dysponuje niezbędnymi informacjami na temat stypendiów Socrates Erasmus, wolontariatu w ramach Programu Młodzież oraz innych dostępnych form wyjazdów zagranicznych. Otacza również opieką zagranicznych studentów studiujących na naszej uczelni i organizuje promocję Uniwersytetu poza granicami kraju. Jeśli interesujesz się animacją kultury i chcesz zdobyć cenne kontakty oraz doświadczenie, serdecznie zapraszamy Cię do współpracy.

Kontakt: Martyna Rudka e-mail:martyna.rudka@gmail.com

Komisja Prawna

Komisja prawna zajmuje się opiniowaniem wszystkich projektów aktów prawnych dotyczących studentów Uniwersytetu Śląskiego. Ponadto komisja prawna wspomaga, opiniuje i opracowuje wszelkie akty prawne związane z działalnością Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego oraz współpracuje ze Studencką Poradnią Prawną i komisją prawną Parlamentu Studentów RP.

Członkowie komisji służą pomocą w kwestiach prawnych dotyczących studentów – każdy student Uniwersytetu Śląskiego ma możliwość zasięgnięcia opinii u członków komisji prawnej oraz zapewniają stałą obsługę prawną Wydziałowych Rad Samorządowych Uniwersytetu Śląskiego. Do zakresu ich kompetencji należy m.in.: udzielanie informacji na temat obowiązującego porządku prawnego, przygotowanie różnego rodzaju regulaminów, umów oraz innych aktów prawnych stanowionych przez poszczególne organy samorządu studenckiego.

Kontakt: Magda Pająk e-mail: mpajak@us.edu.pl

Komisja Promocji

Komisja promocji zajmuje się promocją i budowaniem wizerunku Samorządu Studenckiego, na Uczelni oraz poza nią. Członkowie mają możliwość zagłębienia się w tajniki PR-u, zajmując się promocją wszystkich imprez i wydarzeń tworzonych przez Samorząd. Juwenalia, Festiwal Nauki, Otrzęsiny to tylko niektóre imprezy, przy których można zdobyć cenne doświadczenie w branży PR. Kontakt z największymi mediami w regionie, organizowanie patronatów medialnych, tworzenie presspacków to część zadań, w których mogą odnaleźć się członkowie komisji.

Jeżeli chcesz pracować w mediach lub branży PR, Komisja promocji jest stworzona dla Ciebie. Obsługa PR-owa naszych imprez da Ci dużą ilość potrzebnego na rynku pracy doświadczenia, ale także wielką satysfakcję z sukcesów.

Kontakt: Maciek Konopka e-mail: maciej.konopka@gazeta.pl

Komisja Socjalno – Ekonomiczna

Komisja Socjalno - Ekonomiczna zajmuje się sprawami dotyczącymi zasadniczo dwóch pul pieniężnych: Funduszu Pomocy Materialnej oraz dotacji na działalność studencką. Fundusz Pomocy Materialnej to fundusz, z którego wypłacane są stypendia oraz remontowane akademiki. We współpracy z Biurem Spraw Studenckich, Komisja zajmuje się ustalaniem wysokości świadczeń pomocy materialnej; jej członkowie bywają członkami komisji przetargowych na wynajem klubów studenckich czy stołówek, współpracują z Radami Osiedli Akademickich w zakresie monitorowania sytuacji na osiedlach akademickich. Komisja wpływa na kształt takich aktów prawnych jak: regulaminy osiedli akademickich, regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej, regulamin przyznawania miejsc oraz zamieszkiwania w domach studenckich.

Komisja zajmuje się także sprawami finansowymi URSS: dwa razy do roku przeprowadza podział środków na działalność studencką dla Kół i Rad Samorządów oraz zajmuje się wszystkimi z tym związanymi sprawami formalnymi, współpracuje z Biurem Spraw Studenckich w zakresie rozliczeń i sprawozdań organizacji studenckich, ewidencjonuje wydatki URSS.

Kontakt: Piotr Goc pgoc@us.edu.pl

Więcej na stronie Samorządu Studenckiego

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.