facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Śląski Salon Maturzystów w Katowicach

logo Salonu Maturzystów

15 września 2016 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (ul. Bankowa 11) odbędzie się Śląski Salon Maturzystów, który skierowany jest do uczniów oraz absolwentów szkół ponadgimnazjalnych zamierzających kontynuować naukę. W programie wydarzenia zaplanowano m.in. prezentacje ekspertów OKE na temat zasad, zmian i najczęściej popełnianych błędów na maturze oraz prezentacje uczelni poświęcone zasadom rekrutacji na poszczególne kierunki, warunkom studiowania, współpracy międzynarodowej i perspektywom, jakie dają poszczególne kierunki. Prezentacja Uniwersytetu Śląskiego rozpocznie się o godz. 9.00 w auli nr 4. Dodatkowo przy stoisku informacyjnym UŚ będzie można zapoznać się z ofertą edukacyjną uczelni na rok akademicki 2017/2018.

Uroczyste otwarcie Śląskiego Salonu Maturzystów zostało zaplanowane na godz. 9.30. Ze strony Uniwersytetu Śląskiego w inauguracji udział weźmie prorektor ds. badań naukowych prof. zw. dr hab. Andrzej Noras. Wykład inauguracyjny pt. „Co każdy maturzysta powinien wiedzieć o egzaminie maturalnym – zasady, przepisy, procedury” wygłosi dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie Robert Wanic. 

Wydarzenie, które jest skierowane do uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego, będzie nie tylko okazją do rozmowy z przedstawicielami wielu uczelni i zapoznania się z warunkami rekrutacji, ale również do zwiedzenia kampusu Uniwersytetu Śląskiego i poznania uczelni.

Szczegółowy program wydarzenia dostępny jest na stronie: www.salonmaturzystow.pl/2016/katowice/program.

Śląski Salon Maturzystów w Katowicach 2015

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.