facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Salon Maturzystów 2019

grupa uczniów podczas Salonu Maturzystów

Organizowany w szesnastu miastach w Polsce Salon Maturzystów to miejsce spotkań kandydatów na studia z przedstawicielami uczelni oraz z reprezentantami Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych. Podczas wydarzenia maturzyści mają okazję nie tylko zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi na wybranych kierunkach studiów oraz z interesującymi ich uczelniami, lecz także mogą uzyskać informacje o czekającym ich w maju egzaminie maturalnym.

Spotkanie inaugurujące Salon Maturzystów na Śląsku odbędzie się 10 września w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej. W wydarzeniu udział weźmie prorektor ds. badań naukowych prof. zw. dr hab. Andrzej Noras.

Salon Maturzystów zostanie zorganizowany również w Katowicach na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (ul. Bankowa 11). W programie spotkania zaplanowanego na 11 września przewidziano wykłady ekspertów OKE poświęcone zagadnieniom maturalnym i przygotowaniu do egzaminów, a także prezentacje śląskich uczelni.

Z ofertą dydaktyczną Uniwersytetu Śląskiego będzie można zapoznać się również podczas Salonów Maturzystów organizowanych:

  • 5 i 6 września 2019 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim (Kraków, ul. Krupnicza 33),
  • 10 września 2019 roku w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej (Gliwice, ul. Konarskiego 18b),
  • 13 września 2019 roku w Zespole Dydaktycznym „Łącznik” Politechniki Opolskiej (Opole, ul. Mikołajczyka 16).
     

Program Śląskiego Salonu Maturzystów 2019

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.