facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Rybnik w walce przeciw białaczce

25 marca 2010 r. w Rybniku odbędzie się Dzień Dawcy Szpiku zorganizowany przez Fundację DKMS Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska oraz Samorządy Studenckie: Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego oraz Politechniki Śląskiej.

Wydarzenie poprzedzi konferencja prasowa zaplanowana na 16 marca 2010 r. O szczegółach przedsięwzięcia opowiedzą dyrektor Fundacji DKMS Kinga Dubicka oraz przedstawiciele studenckich samorządów. Spotkanie z mediami będzie miało miejsce w Ośrodku Dydaktycznym Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku o godz. 11.30.

25 marca 2010 r. również w rybnickiej jednostce dydaktycznej trwać będzie rejestracja potencjalnych dawców szpiku. Akcja zaplanowana od godz. 11.00 do 18.00, skierowana jest do studentów oraz mieszkańców gotowych do podzielenia się najcenniejszym darem – darem życia.

Plakat

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.