facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie kapituły konkursu „Marka – Śląskie”

1 sierpnia 2012 r. o godz. 10.00 w Sali Błękitnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach odbędzie się posiedzenie kapituły konkursu „Marka – Śląskie”, której członkiem jest JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. Podczas spotkania zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia, a także omówione zasady przyznawania oraz organizacji IV edycji konkursu.

Konkurs „Marka – Śląskie” ma na celu promocję przemysłowo-gospodarczych atutów województwa śląskiego, a także zjawisk społecznych, kulturalnych, politycznych i sportowych województwa. Nagroda „Marka – Śląskie” stanowi podziękowanie za znaczący wkład w rozwój województwa śląskiego i ma charakter honorowy.

Nagrody w konkursie przyznawane są w kategoriach:

  • Gospodarka,
  • Nauka,
  • Kultura,
  • Sport, turystyka i rekreacja,
  • Produkt,
  • Usługa,
  • Zdrowie,
  • Organizacje pozarządowe,
  • Dziedzictwo kulturowe regionu.

Każdego roku kapituła konkursu przyznaje dodatkowo nagrodę honorową „Osobowość Roku”. Organizatorami konkursu są: Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach, Dziennik Zachodni Polskapresse oraz Radio Katowice SA.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.