facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Rozpoczęcie tygodniowego kursu adaptacyjnego dla studentów programu LLP/Erasmus

23 września 2013 r. rozpoczyna się tygodniowy kurs adaptacyjny dla studentów programu Erasmus, którzy wybrali Uniwersytet Śląski na miejsce swoich studiów w nadchodzącym roku akademickim. Jest ich w tym semestrze osiemdziesięciu, przyjechali z Hiszpanii, Turcji, Niemiec, Francji, Włoch, Słowacji, Czech, Węgier, Litwy i Łotwy. O godz. 10.30 w Szkole Języka i Kultury Polskiej przywitają ich dr hab. prof. UŚ Romuald Cudak, kierownik Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich, w której będą odbywać sporą część zajęć oraz prof. dr hab. Małgorzata Kita, przewodnicząca Rady Naukowej Szkoły Języka i Kultury Polskiej.

Uroczysta inauguracja nastąpi o godz. 14.30, gościem uroczystości będzie dr hab. Mirosław Nakonieczny, prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.