facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Rozpoczęcie semestralnego kursu języka polskiego jako obcego

18 lutego 2013 r. o godz. 10.00 w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach odbędzie się rozpoczęcie nowego kursu semestralnego z języka polskiego jako obcego prowadzonego przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ. Na spotkaniu omówione zostaną kwestie organizacyjne dotyczące kursu oraz ustalony zostanie plan zajęć. Kurs adresowany jest do studentów obcokrajowców studiujących na Uniwersytecie Śląskim, studentów programu LLP/Erasmus oraz zagranicznych pracowników Uniwersytetu Śląskiego. Dla studentów i pracowników UŚ kurs jest bezpłatny.    

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.