facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Rowerowy Rajd Bioróżnorodności

Uniwersytet Śląski w Katowicach – Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem, Nadleśnictwo Katowice oraz Instytucja Kultury Katowice – Miasto Ogrodów organizują pierwszy Rowerowy Rajd Bioróżnorodności, który odbędzie się 16 maja 2015 r. w Katowicach.

Celem Rajdu jest uświadomienie różnorodności biologicznej wielkiego przemysłowego miasta, popularyzacja aktywnego wypoczynku połączonego z edukacją przyrodniczą, upowszechnienie roweru jako przyjaznego środowisku środka transportu oraz włączenie się w inicjatywę ONZ: International Day for Biological Diversity, promującą ochronę różnorodności biologicznej Ziemi.

Program Rajdu:

  • godz. 9.30 – początek imprezy,
  • godz. 10.00 – odjazd spod Uniwersytetu Śląskiego,
  • godz. 10.30–11.30 – warsztaty w Parku Kościuszki,
  • godz. 11.30 – odjazd z Parku Kościuszki,
  • godz. 12.00–13.20 – warsztaty w siedzibie Nadleśnictwa Katowice,
  • godz. 14.30 – powrót na Uniwersytet Śląski.

 

W Rajdzie mogą uczestniczyć wszyscy bez względu na wiek. Osoby niepełnoletnie nieposiadające uprawnień do samodzielnego poruszania się po drogach mogą uczestniczyć tylko pod opieką osób dorosłych. Dla uczestników imprezy przewidziano kwizy, nagrody i niespodzianki. Do dyspozycji uczestników w siedzibie Nadleśnictwa Katowice będzie również ruszt, na którym będzie można przygotować własne smakołyki. Udostępniona będzie także woda do picia.

Zgłoszenia udziału przyjmowane są do 15 maja 2015 r. do godz. 15.00 – formularz rejestracyjny znajduje się na stronie: www.us.edu.pl/rajdbioroznorodnosci.

Szczegółowe informacje, dane dotyczące trasy i regulamin Rajdu dostępne są na stronie: www.rajdbioroznorodnosci.us.edu.pl

plakat

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.