facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Roślinność Beskidu Śląskiego - nowe wyzwanie dla programów ochrony przyrody

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza na wykład Roślinność Beskidu Śląskiego - nowe wyzwanie dla programów ochrony przyrody, organizowany w ramach XVII cyklu wykładów: Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska. Wykład wygłosi dr hab. Zbigniew Wilczek z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ. Spotkanie odbędzie się w czwartek 30 października o godz. 16.00 w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska w Katowicach przy
ul. Bankowej 9.

O wykładzie:

Nie słyną Beskidy z niedostępnych zboczy. Nie pochłaniają co roku istnień ludzkich pod lawinowymi zwałami śniegu. Nie imponują przepaściami, gdzie nieostrożny krok grozi osunięciem się w dół. Nie w Beskidach nieprzebyte leśne ostępy skaliste złowrogie turnie, choć są zakątki, tuż pod chmurami, gdzie górski charakter stoków budzi respekt i pociąga przygodą. W szerokim odbiorze Beskidy kojarzą się raczej z sympatycznymi spacerami o umiarkowanym stopniu trudności, Jawią się jako góry, gdzie najmłodsi turyści pokonują swoje pierwsze znakowane trasy, gdzie miłośnicy mocniejszych wrażeń same tylko wędrówki wzmacniają sobie górskimi rowerami czy nartami biegowymi.
Beskidy są gościnne, dostępne, turystyczne, zamieszkałe - i - w dużym stopniu zagospodarowane. W krajobrazie - domki z czerwonymi dachami, pola ze snopami zbóż, kopy siana przez całe lato. Na beskidzkich łąkach wypasa się owce i krowy. Lasy, użytkowane gospodarczo straciły nieco pierwotny puszczański rys...
Przy tym wszystkim beskidzkich krajobrazów nie sposób pomylić z innymi polskimi górami. Przyroda i krajobraz okolic Klimczoka, Czantorii, Baraniej Góry, choć mocno zmienione przez człowieka, mają swój niepowtarzalny, niezwykle cenny charakter. Wziął się on z wielopokoleniowej uprawy roli w niełatwych warunkach, hodowli zwierząt, wreszcie - turystyki. Pierwotną puszczę z upływem czasu zastąpiły łąki kośne i przeznaczone do wypasu oraz pola uprawne. W wielu miejscach właśnie one, antropogeniczne ekosystemy, stanowią dominujące typy środowisk. I jako takie - stanowią poważny zgryz dla botaników i geobotaników, którzy stawiają sobie pytanie: czy je chronić i jak. Wspomniany, niepowtarzalny pejzaż beskidzkich szczytów i dolin i ich szata roślinna, choć odległe od naturalnych, warto otoczyć opieką choćby dla zachowania kultury i historii tego regionu. Ale nie tylko dlatego. Także dlatego, że wbrew pozorom, roślinność Beskidów jest różnorodna, a w wielu zakątkach kryją się gatunki chronione, zagrożone wyginięciem, lub po prostu piękne. I choć Beskidy nie budzą grozy i nie piętrzą wyzwań przed ekstremalnymi turystami i wysokogórskimi wspinaczami, to przyrodników i miłośników beskidzkich krajobrazów zawsze będą prowokować do poszukiwań i wabić niepowtarzalnym klimatem.

opracowanie: dr Agnieszka Babczyńska i CSCS

Harmonogram wykładów

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.