facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

"Rola sportu akademickiego w życiu regionu” - konferencja popularno - naukowa

23 kwietnia 2009 r. (czwartek) o godzinie 10.00 w sali posiedzeń Sejmiku Śląskiego odbędzie się konferencja popularno - naukowa pod tytułem „Rola sportu akademickiego w życiu regionu”, która ma na celu opisanie stuletniego dorobku Akademickiego Związku Sportowego w granicach dzisiejszego województwa śląskiego. Sesji towarzyszyć będzie wystawa osiągnięć Akademickiego Związku Sportowego. W drugiej części spotkania zaplanowano panel dyskusyjny z udziałem władz samorządowych województwa śląskiego na temat obecnej kondycji oraz przyszłości sportu akademickiego w województwie.

Organizatorzy:

  • Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Śląskiego,
  • Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego,
  • Fundacja Uniwersytetu Śląskiego Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju.

Patroni honorowi:

  • Marszałek Województwa Śląskiego Bogusław Śmigielski,
  • JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś,
  • JM Rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Waśkiewicz.

Program konferencji

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.