facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Rocznica inauguracji działalności Narodowego Centrum Nauki

9 marca 2012 r. w Krakowie odbędą się uroczyste obchody rocznicy inauguracji działalności Narodowego Centrum Nauki. W wydarzeniu udział wezmą m.in.: minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. dr hab. Barbara Kudrycka, JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, dyrektor NCN prof. dr hab. inż. Andrzej Jajszczyk oraz przewodniczący rady NCN prof. dr hab. Michał Karoński. Uroczystość uświetni występ kwartetu smyczkowego Krakauer.

Narodowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac eksperymentalnych lub teoretycznych podejmowanych przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów. Celem NCN jest m.in. podwyższenie jakości prac naukowych oraz wsparcie młodych naukowców, rozpoczynających karierę naukową.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.