facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Rekrutacja na studia na rok akademicki 2014/2015

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną Uniwersytetu Śląskiego na rok akademicki 2014/2015. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji oraz tabela kierunków i specjalności dostępne są na stronie www.kandydat.us.edu.pl.

Kandydaci, którzy mają pytania związane z rekrutacją mogą m.in. odwiedzić punkt informacyjny zlokalizowany w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12, pokój nr 10) – czynny od godz. 7.30 do 15.30. We  wtorki  i czwartki  punkt czynny jest do godz. 17.00.

Obcokrajowcy zainteresowani udziałem w konkursie na bezpłatne miejsca mogą zapoznać się z listą kierunków, na które można aplikować: https://irk.us.edu.pl.

Laureaci olimpiad i konkursów mają możliwość uzyskania wyczerpujących informacji na temat specjalnie dla nich przygotowanej oferty VIP. Natomiast osoby, które mają problem z rejestracją w systemie IRK uzyskają na miejscu niezbędną pomoc i przy wsparciu pracownika uczelni dokonają rejestracji na studia. Kandydaci będą mieli okazję zaopatrzyć się w ulotki informacyjne dotyczące poszczególnych wydziałów i ich oferty dydaktycznej, a także zobaczyć kampus akademicki.

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym do odbywania studiów w uczelni może być dopuszczona osoba, która posiada:

  1. świadectwo dojrzałości – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
  2. tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia oraz spełnia warunki rekrutacji ustalone przez Uczelnię.

 

 

 


„naukawpolsce.pap.pl” - „Uniwersytet Śląski uruchamia 11 nowych kierunków” (20.05.2014).

„onet.pl” - „Dziwaczne kierunki studiów na polskich uczelniach” (20.05.2014).

„Gazeta Wyborcza” - „Możesz zostać specjalistą uzależnień od... Facebooka”. (20.05.2014)

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.