facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Rejestracja uczestników konferencji programowej NKN

Logo NKN

Rozpoczęła się rejestracja uczestników konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki dotyczącej „Ścieżek kariery akademickiej i rozwoju młodej kadry naukowej”, która odbędzie się 26 i 27 stycznia 2017 roku w Katowicach. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: www.nauka.gov.pl.

Będzie to czwarta z dziewięciu konferencji programowych poprzedzających Narodowy Kongres Nauki organizowany we wrześniu 2017 roku, na którym zostaną przedyskutowane najważniejsze problemy i wyzwania, przed którymi stoją nauka i szkolnictwo wyższe.

Podczas konferencji zostanie podsumowany obecny stan ścieżek kariery i rozwoju młodej kadry naukowej, zdiagnozowane zostaną zagrożenia, wskazane będą kierunki i przedstawione konkretne rozwiązania, także w obszarze legislacji. Dodatkowo zostanie przedstawiony stan ścieżek kariery akademickiej i rozwoju młodej kadry naukowej w wybranych krajach Unii Europejskiej, w tym dobre praktyki i rekomendacje prelegentów, które mogą stanowić punkt wyjścia dla rozwiązań wdrażanych w Polsce.

Gospodarzem konferencji będzie Uniwersytet Śląski. 26 stycznia obrady odbywać się będą w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, a 27 stycznia – na Wydziale Prawa i Administracji UŚ.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.