facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

„Regiony – między Państwem a Europą. Modele porównawcze i perspektywy rozwoju” - seminarium

W dniach 21 - 22 maja 2009 r. w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyło się międzynarodowe seminarium pt. „Regiony – między Państwem a Europą. Modele porównawcze i perspektywy rozwoju”, zorganizowane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Izbę Rzemieślniczą Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach oraz Fundację Włosko – Polską „Bona Sforza”. W konferencji wziął udział JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

W ramach wydarzenia odbyły się cztery sesje tematyczne.

21 maja 2009 r.:

  • „Województwa i regiony” – spotkanie moderowane przez dr. Macieja Szpunara, Podsekretarza Stanu w UKiE,
  • „Zasada subsydiarności – udział samorządu gospodarczego i samorządów zawodowych w decentralizacji władzy publicznej” – sesja moderowana przez prof. Jana Klimka, Prezesa Izby Rzemieślniczej w Katowicach, Wiceprezesa Związku Rzemiosła Polskiego.

22 maja 2009 r.:

  • „W drodze do Europy Regionów” – sesja moderowana przez prof. dr. hab. Zygmunta Tobora, Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego,
  • „Rozwój Regionów w aktualnym etapie integracji politycznej i ekonomicznej” - spotkanie moderowane przez Francesco Paolo Sisto, Posła do Parlamentu Włoskiego.

 

Zaproszenie i program...pdf

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.