facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Ratio-coal

logo

RATIO-COAL

Improvement of coal carbonization through the optimization of fuel in coking coal blends

Poprawa jakości procesu karbonizacji węgla poprzez optymalizację składu paliwa stosowanego w mieszankach koksowniczych

Celem projektu jest poprawa jakości procesu karbonizacji węgla poprzez optymalizację składu paliwa stosowanego w mieszankach koksowniczych.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone laboratoryjne analizy składu mieszanek węglowych pochodzących z rożnych części Europy, Kanady oraz Republiki Południowej Afryki w aspekcie określenia proporcji składników reaktywnych i inertnych. Zostaną opracowane: innowacyjna metoda prognozowania jakości koksu metalurgicznego niezbędnego do wytwarzania wysokiej jakości stali oraz system monitorowania, sterowania i optymalizacji procesu przygotowania paliwa koksowniczego w czasie rzeczywistym. Przeprowadzone zostaną testy zaproponowanej metody w skali przemysłowej.

RATIO-COAL posłuży do precyzyjnego określenia proporcji składników reaktywnych w węglach wsadowych, przyczyni się do uzyskania szybkiej i dokładnej prognozy jakości uzyskanego koksu metalurgicznego niezbędnego do wytwarzania wysokiej jakości stali. Osiągnięte wyniki badań będą miały zastosowanie w przemyśle stalowym i koksowym oraz w nadrzędnych instytucjach i placówkach naukowych. Opracowana innowacyjna formuła prognozowania jakości koksu będzie miała utylitarny charakter. Zastosowanie tej formuły w przemyśle przyczyni się do podniesienia jakości uzyskiwanego koksu, co z kolei będzie miało wpływ na jakość produkowanej stali.

Nazwa programu: Fundusz Badawczy Węgla i Stali
Okres realizacji: 2010 - 2013
Nr umowy: RFSR-CT-2010-00008
Rola w projekcie: Koordynator
Jednostka odpowiedzialna za realizację projektu: Wydział Nauk o Ziemi
Kierownik projektu w Uniwersytecie Śląskim: dr Iwona Jelonek

Konsorcjum projektowe:

  1. Uniwersytet Śląski, Polska
  2. Kombinat Koksochemiczny Zabrze SA, "KK Zabrze", Polska
  3. ThyssenKrupp Steel Europe AG, "THYSKRUP", Niemcy
  4. Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, "CSIC", Hiszpania
  5. Ústav Geoniky AV ČR, v.v.i., "UGN", Czechy
  6. Třinecké Železárny a.s., "TRINECKE", Czechy

 

Strona internetowa projektu: www.ratio-coal.eu.

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.