facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Punkt informacyjny Straży Granicznej na Uniwersytecie Śląskim

Rektorat Uniwersytetu Śląskiego

Na Uniwersytecie Śląskim uruchomiony został punkt konsultacyjny Straży Granicznej dla studentów zagranicznych. We wtorek 16 maja 2017 roku od godz. 11.30 do 13.00 funkcjonariusze udzielać będą informacji na temat obowiązujących przepisów, zasad przebywania na terytorium Polski, ubiegania się o karty pobytu i podejmowania pracy przez cudzoziemców.

Z osobami zainteresowanymi tematyką ruchu transgranicznego pracownicy Straży Granicznej spotkają się w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie uczelni. 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.