facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Punkt informacyjny NFZ na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu

Uniwersytet Śląski rozpoczął współpracę z Narodowym Funduszem Zdrowia, aby przybliżyć studentom, pracownikom i całej społeczności akademickiej zagadnienia związane z nowością NFZ – Zintegrowanym Informatorem Pacjenta (ZIP), a także programami profilaktycznymi, leczenia za granicą, gdzie można otrzymać pomoc medyczną w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Zintegrowany Informator Pacjenta to ogólnopolski serwis, który udostępnia pacjentom informacje o udzielonych im świadczeniach zdrowotnych od 2008 roku oraz kwocie środków publicznych wydanej na sfinansowanie leczenia. W systemie mogą zarejestrować się pacjenci, którzy odwiedzą mobilne stanowisko, delegaturę, sekcję lub oddział Narodowego Funduszu Zdrowia (z ważnym dowodem osobistym lub paszportem). W ramach współpracy na terenie Uniwersytetu Śląskiego organizowane będą między innymi spotkania informacyjne i imprezy mające na celu poszerzanie wiedzy na temat Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP).

Na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu zorganizowany zostanie punkt informacyjny Narodowego Funduszu Zdrowia. Przedstawiciele NFZ dostępni będą 13 listopada 2014 r. od godz. 10.00 do 14.00.

Szczegółowe informacje na temat współpracy uczelni z Narodowym Funduszem Zdrowia znaleźć można na stronie www.us.edu.pl.

Więcej informacji na temat systemu ZIP można uzyskać pod numerem infolinii 32 735 16 00 lub na stronie: www.zip.nfz.gov.pl.

logo NFZ

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.