facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Punkt informacyjny NFZ na terenie kampusu w Cieszynie

Uniwersytet Śląski rozpoczął współpracę z Narodowym Funduszem Zdrowia, aby przybliżyć studentom, pracownikom i całej społeczności akademickiej zagadnienia związane z nowością NFZ – Zintegrowanym Informatorem Pacjenta (ZIP), a także programami profilaktycznymi, leczenia za granicą, gdzie można otrzymać pomoc medyczną w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Zintegrowany Informator Pacjenta to ogólnopolski serwis, który udostępnia pacjentom informacje o udzielonych im świadczeniach zdrowotnych od 2008 roku oraz kwocie środków publicznych wydanej na sfinansowanie leczenia. W systemie mogą zarejestrować się pacjenci, którzy odwiedzą mobilne stanowisko, delegaturę, sekcję lub oddział Narodowego Funduszu Zdrowia (z ważnym dowodem osobistym lub paszportem). W ramach współpracy na terenie Uniwersytetu Śląskiego organizowane będą między innymi spotkania informacyjne i imprezy mające na celu poszerzanie wiedzy na temat Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP).

Na terenie kampusu Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie zorganizowany zostanie punkt informacyjny Narodowego Funduszu Zdrowia. Przedstawiciele NFZ dostępni będą 19 listopada 2014 r. od godz. 10.00 do 14.00 (w holu głównym budynku).

Szczegółowe informacje na temat współpracy uczelni z Narodowym Funduszem Zdrowia znaleźć można na stronie www.us.edu.pl.

Więcej informacji na temat systemu ZIP można uzyskać pod numerem infolinii 32 735 16 00 lub na stronie: www.zip.nfz.gov.pl.

logo

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.