facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Przygotowanie do matury podczas ferii zimowych

Zajęcia podczas powtórek maturalnych

Maturzyści mogą przygotować się do egzaminu dojrzałości podczas ferii zimowych. Szybkie Powtórki Maturalne to projekt, który umożliwia powtórzenie najtrudniejszych i najczęściej pojawiających się w arkuszach zagadnień maturalnych podczas trzygodzinnych wykładów. Spotkania odbywać będą się od 25 do 27 stycznia 2017 roku w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych.

Uczniowie mają do wyboru zajęcia z sześciu przedmiotów, tematy wykładów zostały dopasowane do wymogów stawianych przez CKE na egzaminie maturalnym. Spotkania prowadzić będą trenerzy oraz wykładowcy Uniwersytetu Śląskiego, a także nauczyciele z regionu.

Szczegółowe informacje na temat Szybkich Powtórek Maturalnych oraz rejestracja uczestników dostępne są na stronie: maturzysta.us.edu.pl

fot. Katarzyna Anders

Grafika, śnieg w tle

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.