facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Przewodniczący KRASP uczestnikiem uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa UKW Bronisławowi Komorowskiemu

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś weźmie udział w uroczystym posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, w trakcie którego tytuł doktora honoris causa UKW otrzyma Prezydent RP Bronisław Komorowski.

Uroczystość odbędzie się 25 kwietnia 2013 r. o godz. 14.30 w sali koncertowej UKW gmachu Copernicanum w Bydgoszczy.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.