facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

JM Rektor UŚ uczestnikiem posiedzenia Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich

Od 17 do 19 lutego 2013 r. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu gościć będzie uczestników posiedzenia Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali m.in. marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki, prezydent Torunia Michał Zaleski oraz przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W obradach, od 17 do 18 lutego, uczestniczyć będzie przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Posiedzenie KRUP będzie okazją do omówienia takich zagadnień, jak: finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego w 2013 roku, jakość kształcenia, parametryzacja jednostek naukowych, ocena bibliometryczna jednostek i pracowników naukowych oraz sprawy wewnętrzne KRUP. Uczestnicy obrad będą mieli również okazję wziąć udział w inauguracji Dni Dziedzictwa Kopernikańskiego oraz w święcie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.